مهد و پیش دبستانی
نوامبر 27, 2018

حساسیت شنیداری در کودکان و تمرین‌هایی برای تقویت آن

برای تقویت حساسیت شنیداری چه فعالیت‌هایی می توان انجام داد ؟ می توانید چند وسیله‌ی صداساز بسازید تا کودک از آن ها استفاده کند و با […]