برنامه آموزشی 4 تا 5 سال

برنامه آموزشی ارمغان هستی 4 تا 5 سال

  8 تا 8:30 8:30 تا 9 9 تا 9:45 9:45 تا 10:15 10:15 تا 11 11 تا 11:30 11:30 تا12 12تا 12:30
شنبه ورزش صبحانه سفال میان وعده کتاب ریاضی واحد کار مبانی علوم نهار
یکشنبه ورزش صبحانه مهارت زندگی میان وعده ژیمناستیک واحد کار نمایش خلاق نهار
دوشنبه ورزش صبحانه کتاب علوم میان وعده کلاژ واحد کار فعالیت های آموزشی\حرکتی نهار
سه شنبه ورزش صبحانه دست ورزی میان وعده نقاشی خلاق واحد کار قصه خوانی نهار
چهار شنبه ورزش صبحانه نقاشی آزاد میان وعده کتاب هوش واحد کار بروژه هفته نهار