کارگاه

کارگاه

دوره ها و مباحث دپارتمان روانشناسی 

 

  ۱- مهارت های زندگی

این برنامه با هدف افزایش توانمندی های روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان در رویارویی با مسایل و کشمکش های زندگی توسط یونیسف در سال 1993 تدوین شده و از آن پس با تغییراتی بصورت ممتد در حال اجراست. 

مهارت های زندگی با  دو هدف عمده اجرا می گردد:

• ارتقای توانمندیهای روانی اجتماعی (هدف عام) 

• پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی خاص (هدف خاص)

در این برنامه ده مهارت اصلی آموزش داده می¬شود.

• مهارت خودآگاهی: توانائی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط قوت و ضعف،خواسته ها،ترس ها و...

• مهارت همدلی: توانائی درک احساسات، نظر و شرایط دیگران.

• مهارت ارتباط موثر: گوش دادن وبیان مناسب نظر، خواسته، نیازو... بصورت کلامی و غیرکلامی.

• مهارت  روابط بین فردی: توانایئ ایجاد روابط بین فردی مثبت از قبیل دوستیابی، حل اختلافات و...

• مهارت تفکر خلاق: ارائه راه حل های مختلف به یک مسئله.

• مهارت تفکر نقاد: توانائی بررسی و تحلیل اطلاعات و تجارب.

• مهارت حل مسئله: توانائی حل مسایل به صورت سیستماتک و گام به گام.

• مهارت تصمیم گیری: توانائی تصمیم گیری موثر از طریق بررسی انتخاب ها و ارزیابی پیامدها.

• مهارت مقابله با هیجانهای منفی و شدید: تشخیص ، مدیریت و ابراز موثر هیجانها.

• مهارت مقابله با استرس: شناخت استرسها و راههای موثر کاهش آنها.

شیوه های آموزش مهارتهای زندگی

این آموزش مبتنی بر یادگیری فعال و مبتنی بر تجربه و خودکارآمدی است و از شیوه¬های زیر درآموزش استفاده میشود.

• بارش فکری

• ایفای نقش

• تعویض نقش

• بحث و فعالیت درگروه های کوچک و دو نفره

• سئوال کردن

• بازی

• نمایش

• قصه

• گزارش

 

   ۲-کودک کامل مغز 

این برنامه در ایجاد اعتماد بنفسی و کارآمدی در کلیه کسانی که مایل اند در تعاملات روزانه خود با کودکان کار خطیر رشد و سلامت مغز و ذهن را بدور از ترس ها نگزانی ها ، عدم اطمینان ها و با آرامش و لذتی وافر به بهترین شیوه ممکن انجام دهند. 12 راهبرد اصلی با هدف تربیتی نه تنها برای کودکان از بدو تولد تا 12 سل بلکه برای تمامی کسانی که روابط بین فردی دارند موثر است. طبق نظر دایموند و هوسون چندین راه برای دستیابی به این پتانسیل وجود دارد. آنها یک محیط غنی را اینگونه تعریف می کنند که دارای منبع ثابتی از حمایت محیطی، رژیم مغذی، تحریک همه حواس، جوی بدون استرس و لذتبخش، دارای چالش، دارای امکان برهم کنش اجتماعی و ارتقای رشد است و به کودک فرصتی می دهد تا نتایج عملکرد خود را ارزیابی کند، به طور کلی به او امکان می دهد که یک شرکت کننده فعال باشد تا یک تماشاگر غیرفعال.

 

  ۳-مهارتهای شناختی و فراشناختی 

بنا به تعریف ، وقتی یاد گیرنده با موقعیتی  رو به رو می شود که نمی تواند با استفاده از اطلاعات و مهارت هایی که در آن لحظه در اختیار دارد به آن موقعیت سریعا پاسخ بدهد یا وقتی که یادگیرنده هدفی دارد و هنوز راه رسیدن به آن را نیافته است می گوییم با یک مسدله رو به رو است.

با توجه به تعریف مساله می توان حل مساله را به صورت تشخیص و کاربرد دانش و مهارت هایی که منجر به پاسخ درست یادگیرنده به موقعیت رسیدن او به هدف مورد نظرش می شود تعریف کرد. بنابراین عناصر اساسی حل مساله کاربست دانش ها و مهارت های قبلا آموخته شده در موقعیت های جدید است.حل مساله به عنوان یک فعالیت ذهنی نوعی یادگیری است که در آن تعریف و شرایط یادگیری گفته شده است. بنابراین ، یادگیری حل یک مساله به کسب دانش و مهارت تازه منجر می شود.

 

  ۴-کارگاه های مادر و کودک 

 در این کارگاه مادر با اجرای فعالیت ها و بازی های خلاقانه حواس پنج گانه کودکان مانند حس لامسه، بویایی و شنیداری آنان را تقویت کرده و تجربه های جدیدی را با یکدیگر خواهند داشت. همچنین خلاقیت و توانمدیهای مادران نیز برای تعامل هدفمند و موثر با کودکان افزایش می یابد. 

 

**برای پیش ثبت نام کارگاه ها  اینجا کلیک کنید **