لگو آموزشی

لگو آموزشی

لگوی آموزشی چیست؟

امروزه کلاس های لگو آموزشی با تکیه بر سبک آموزشی همگام با ساخت تبدیل به کلاسی بین المللی با روشی استاندارد در کل دنیا گشته است.در این سبک آموزشی دانش آموزان در گروه های سنی مختلف با یک مسئله مواجه می شوند که می بایست بوسیله وسایل لگوی آموزشی آن مسئله را حل نمایند. این فرایند منجر به تقویت مهارت حل مسئله به روش خلاق دانش آموزان می گردد که از مهمترین مهارت های زندگی به شمار می رود.

هدف ما این است کودکان با استفاده از بسته های لگوی آموزشی ،یادگیری همراه با لذت را تجربه کنند و معلمان بتوانند توانایی حل مسائل گوناگون را در دانش آموزان خود ایجاد کنند،قدرت خلاقیت آن ها را پرورش دهند،کار گروهی را به حداکثر رسانده و مهم تر از همه پیشرفت علم و درک مطالب در آن ها حاصل شود.