کلاس انگلیسی

English Class

• آموزش  زبان انگلیسی به صورت  Communicative بر اساس کتاب های (pockets,BACKPACK)
• همراه با اموزش مقدماتی اشنایی با حروف و اصوات انگلیسی در مقطع پیش دبستانی زیر نظر مربیان و کادر اموزشی  مجرب  اموزشگاه با مدرک  TOT  ازBritish Council
• اماده سازی کودکان جهت شرکت در   ازمون های    Starter .  Cambridge YLE
• نظارت مربیان از سوی اموزشگاه.
• ارزیابی کودکان در هر ترم.
• ارائه کارنامه در پایان هر ترم.
• Oval: B.S.Kارائه  گواهی پایان دور در پایان هر کتاب.