مقالات
اکتبر 18, 2018

اسباب بازی‌ ها، آینده کودکتان را می سازند

دکتر حسام فیروزی: اسباب بازی‌ها،آینده کودکتان را می سازند بازی یکی از نیازهای پایه‌ای کودک و مهم‌ترین و اساسی‌ترین فعالیت او به شمار می‌رود که در […]
اکتبر 21, 2018

تفاوت وظیفه و مسئولیت چیست؟

دکتر حسام فیروزی «وظیفه» و «مسؤلیت» دو مقوله متفاوتند. این تفاوت از آن جایی خود را آشکار می‌سازد که بدانیم انسان موجودیست مختار و ظاهرا تنها […]