کلاس انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی به صورت Communicative بر اساس کتاب های (pockets,BACKPACK)


(British Council)همراه با اموزش مقدماتی اشنایی با حروف و اصوات انگلیسی در مقطع پیش دبستانی زیر نظر مربیان و کادر اموزشی مجرب اموزشگاه با مدرک


نظارت مربیان از سوی اموزشگاه


ارزیابی کودکان در هر ترم


ارائه کارنامه در پایان هر ترم


ارائه گواهی پایان دور در پایان هر کتاب


 

وقتی کودکان با استفاده از یک زبان خارجی با اطرافیان خود ارتباط میگیرند هیجان زده می شوند، همچنین راهشان برای یادگیری این مهارت ضروری در آینده هموار میگردد. آموزش زبان در ارمغان هستی توسط مربی دانش آموخته در رشته مرتبط و مطابق سیستم آموزش نوین همراه با بازی انجام می شود.