موسیقی

موسیقی

دوره ارف به منظور فراگیری موسیقی و همچنین افزایش هوش موسیقیایی کودکان برگزار میشود.بازی های ریتمیک و‌حرکتی ، آواز خواندن، خلق ریتم به وسیله کودک،درک مفاهیم موسیقی و اجرای آن ها در خلال بازی مثل تند و کند شدن، آرام و بلند اجرا کردن، اجرای ریتم های مختلف و ..... همگی به فرایند موسیقیایی شدن یک انسان از کودکی کمک میکنند. پرورش خلاقیت و علاقه مند شدن به موسیقی از اصلی ترین اهداف مجموعه ارمغان هستی میباشد.