هشت نکته برای بهبود روابط اجتماعی

خلاقیت در کودکان

(اجتماعی شدن باید آموخته شود) 
ایجاد یک ارتباط مستحکم در خانواده که این ارتباط لزوماً نخست باید بین پدر و مادر به وجود آید. صحبت کردن با کودکان و احترام قایل شدن برای فرزندان خود باعث اجتماعی شدن فرزندانشان می شوند.
2 (ارتباط مستلزم صرف وقت است)
پدر،مادر بایدبرای کودکان خود وقت بگذارند یعنی پدر،مادر نباید در حالی که مشغول انجام کاری هستند با بی اعتنایی فرزند خود را طرف صحبت قرار دهند ایجاد ارتباط هرگز لطمه ای به دیگر وظایف شما وارد نخواهد کرد.
3 (توجه به صحبت های کودکان)
والدین باید بدانند هیچ چیز بدتر از آن نیست که کودک احساس کنند در حین صحبت والدین به صحبت هایش بی توجه هستند زمان گوش دادن به صحبت هایش با او تماس فیزیکی برقرار کنید مانند نوازش کردن که کودک احساس امنیت و اعتماد به نفس پیدا کند.
4 (ارائه الگوی مناسب)
کودک شما خواهد کوشید دقیقاً مانند شما رفتار کند بنابراین به یاد بسپارید زمانی که شما در حال خوش آمد گویی به مردم گفتگوی تلفنی نرسید. بازی یا انجام هر کار دیگری با مردم هستند او می بیند.
5 (فرصت هایی برای تمرین)
بگذارید کودکتان مهارت های جدیدش را به کار گیرد.بدون مجبور کردن او را تشویق کنید مانند دعوت کردن دوستانش به بازی پیشنهاد کنید با هم فیلم ببینند به سوی موقعیت طولانی تر و کمتر برنامه ریزی شده بروید.
6 (گردشهای خانوادگی)
گردش های خانوادگی باعث ایجاد پیوند های عمیق خانواده می شود. این گردش ها فرصت خوبی برای ورود کودکان در موقعیت های اجتماعی است.
7 (به کودک برچسب نزنید)
توصیف کودکان به عنوان خجالتی،تنها،ساکت،سرد روش غلطی است که تاوانش را پس خواهید داد.
8 (کشف علت دوست گریزی کودک)
اگر کودکتان در ایجاد و نگه داری دوستی ها مشکل دارد بکوشید علت آن را دریابید آیا آنقدر حساس است که همیشه احساساتش چریهه دارد و دوستانش را از دست دهد؟