لگو آموزشی

لگوی آموزشی چیست؟

امروزه کلاس های لگو آموزشی با تکیه بر سبک آموزشی همگام با ساخت تبدیل به کلاسی بین المللی با روشی استاندارد در کل دنیا گشته است.در این سبک آموزشی دانش آموزان در گروه های سنی مختلف با یک مسئله مواجه می شوند که می بایست بوسیله وسایل لگوی آموزشی آن مسئله را حل نمایند. این فرایند منجر به تقویت مهارت حل مسئله به روش خلاق دانش آموزان می گردد که از مهمترین مهارت های زندگی به شمار می رود.


هدف ما این است کودکان با استفاده از بسته های لگوی آموزشی ،یادگیری همراه با لذت را تجربه کنند و معلمان بتوانند توانایی حل مسائل گوناگون را در دانش آموزان خود ایجاد کنند،قدرت خلاقیت آن ها را پرورش دهند،کار گروهی را به حداکثر رسانده و مهم تر از همه پیشرفت علم و درک مطالب در آن ها حاصل شود.


 

ایجاد هیجان در دنیایی که تکنولوژی دانش آموزان را خیلی زود به فضاهای لذت بخش می برد. سخت و سخت تر شده است. از این رو بهترین روش برای مجذوب کردن ، درگیر کردن آن ها در فعالیت های دستی ،خلاقیت و حل مسئله است. وقتی کودکان را مسئول حل مشکلات زندگی واقعی می کنیم،ابزاری در اختیار آن ها قرار داده ایم که بتوانند راه حل های منحصر به فرد خود را ارائه دهند و از روش های خود در جهت یادگیری استفاده کنند. کلاس های لگو آموزشی در ارمغان هستی با هدف پرورش مهارت حل مسئله و خلاقیت در کودکان برگزار می گردد.