شطرنج

شطرنج

شطرنج که یکی از کهن ترین بازی های جهان به شمار می رود بیش از ۱۵۰۰ سال است که آدمی را شیفته خود ساخته و به مبارزه طلبیده است . این بازی فکری سرگرم کننده و دورنگر با وجود سرچشمه قدیمی آن با نیاز های انسان پیشرفته امروز همخوانی بسیار دارد. اگر به فواید بسیار بازی شطرنج برای کودکان تاکید کنیم سخن به گزاف نگفته ایم . کودکانی که شطرنج را فرا می گیرند در ریاضی و فیزیک پیشرفت زیادی پیدا می کنند و در انجام دادن کارهای تحقیقاتی مستقل توانایی شایان توجهی از خود نشان می دهد مطالعات و بررسی ها نشان داده است کخ آموزش منظم شطرنج توان کودک را در تمرکز منطقی افزایش می دهد و جنبه های رقابتی بازی و نیز تلاش برای جبران موقعیت های از دست رفته قدرت اراده او را افزون می سازد و شعار (( هرگز نا امید مشو )) به اندیشه برتر او در زندگی و شطرنج بدل می شود. شمار زیادی از مردم علاقه مند ه فرا گرفتن بازی شطرنج هستند اما شیوه درست پرداخت به آن را نمی دانند.آموزش بازی شطرنج از مبتدی تا پیشرفته
توسط صاحب درجه بین المللی فدراسیون جهانی شطرنج
آقای مهرداد آشتیانی
 

انجام شطرنج فواید مغزی زیادی به همراه دارد. منظور از کلاس شطرنج در ارمغان هستی ،یاری رسانی به رشد شناختی بچه ها می باشد. هدف اصلی یادگیری شطرنج نیست بلکه کشف استعداد بچه ها و ایجاد سرنخ هایی برای آن ها می باشد.