دپارتمان روانشناسی

دپارتمان روانشناسی

هیچگاه نمیتوان بازگشت و از نو ساخت ، اما میتوان به آنها که در آغازند یادگاری کوچکی داد شاید که بکارشان آید.


هدف از طراحی این مجموعه آموزشی کودک ارائه خدمات روانشناختی کوتاه و بلندمدت متناسب با نیازهای کودکان در گروه های سنی مختلف است ،که با دو هدف کلی توانمند سازی روانی – اجتماعی کودکان و پیشگیری از آسیب های احتمالی در دوران کودکی و نوجوانی طراحی شده است. این مجموعه سعی دارد با ارایه خدمات مبتنی بر نیازهای کودکان در سه حوزه رشد جسمانی، شناختی و اجتماعی به ارتقا و رشد توانمندی های کودکان و نوجوانان بپردازد. لذا بهترین خدمات رسانی به کودکانمان برای بهترین آغاز آموزش های اولیه با برنامه ریزی صحیح ، مشخص و هدفدار ضروری است. آموزش های اولیه هرچندساده پایه های موفقیت کودکانمان در آینده هستند. والدین، مربیان و روانشناسان در کنارهم میتوانند شرایط تجربه های جدید جهت رشد ذهنی، فیزیکی و اجتماعی کودکان را فراهم آورند. کودک کامل نیازمند توسعه فکر وتوسعه فکری یک فرایند زمانبر است که نیازمند آموزش و یادگیری است.


برای کسب اطلاعات بیشتر

تماس تلفنی : ٢٢١٤٦١٨٣


روز های شنبه تا چهارشنبه ساعت پاسخگویی : صبح ها ۱۰ تا ۲ بعد از ظهر ـــ عصر ها (به جز دوشنبه ها ) ۴ تا ۸ شب


پنجشنبه ها ساعت پاسخگویی: ۴ بعد از ظهر الی ۸ شب


حضوری : با تماس و هماهنگی قبلی


۱ - مهارت های زندگی  Life Style :  این برنامه با هدف افزایش توانمندی های روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان در رویارویی با مسایل و کشمکش های زندگی تدوین شده است .

مهارت های زندگی با  دو هدف عمده اجرا می گردد:

• ارتقای توانمندیهای روانی اجتماعی (هدف عام)

• پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی خاص (هدف خاص)... توضیح بیشتر

 سر فصل های مبحث  :  مهارت خود آگاهی / مهارت همدلی / مهارت ارتباط موثر  / مهارت بین فردی

برای شرکت در کارگاه فرم پیش ثبت نام کارگاه را تکمیل نمایید.

۲- کارگاه  کودک کامل مغز :  این برنامه در ایجاد اعتماد بنفس و کارآمدی در کلیه کسانی که مایل اند در تعاملات روزانه خود با کودکان کار خطیر رشد و سلامت مغز و ذهن را بدور از ترس ها نگزانی ها ، عدم اطمینان ها و با آرامش و لذتی وافر به بهترین شیوه ممکن انجام دهند... توضیح بیشتر 

سرفصل های مبحث : مهارت تفکر خلاق

برای شرکت در کارگاه فرم پیشثبت نام کارگاه را تکمیل نمایید.

۳- مهارت های اجتماعی  Social Skills :  مهارت اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر میسازد با دیگران رابطه موثر داشته و از عکس العمل های نا معقول اجتماعی خودداری کند... توضیح بیشتر

 سرفصل های مبحث : مهارت تفکر نقاد / مهارت حل مسئله

برای شرکت در کارگاه فرم پیشثبت نام کارگاه را تکمیل نمایید.

۴-مهارت های شناختی و فرا شناختی  Cognitive Skills : با توجه به مساله می توان حل مساله را به صورت تشخیص و کاربرد دانش و مهارت هایی که منجر به پاسخ درست یادگیرنده به موقعیت رسیدن او به هدف مورد نظرش می شود تعریف کرد. بنابراین عناصر اساسی حل مساله کاربست دانش ها و مهارت های قبلا آموخته شده در موقعیت های جدید است... توضیح بیشتر

سر فصل های مبحث : مهارت تصمیم گیری / مهارت مقابله با استرس

برای شرکت در کارگاه فرم پیشثبت نام کارگاه را تکمیل نمایید.

۵- بازی درمانی  Play Thrapy : بازی کردن تاثیر مستقیمی بر روی رشد فکری کودک دارد. همچنین می تواند بر روی یادگیری کودک نیز اثر گذار باشد. این موضوع امروزه تا حدی مورد توجه متخصصان قرار گرفته که علمی به نام علم بازی درمانی به وجود آمده است... توضیح بیشتر

سر فصل مبحث : مهارت مقابله با هیجانات شدید

برای شرکت در کارگاه فرم پیشثبت نام کارگاه را تکمیل نمایید.

۶- کارگاه های مادر و کودک  در این کارگاه مادر با اجرای فعالیت ها و بازی های خلاقانه حواس پنج گانه کودک را تقویت کرده و تجربه های جدیدی را با یکدیگر خواهند داشت...توضیح بیشتر

اين كارگاه در دو پكيج ارائه مي گردد :

پكيج اول ٤ جلسه

پكيج دوم  ٦ جلسه ( ٢ جلسه در استخر، براي تقويت مهارت هاي حسي-حركتي تحت نظارت روانشناس گروه صورت مي گيرد.)

برای شرکت در کارگاه فرم پیشثبت نام کارگاه را تکمیل نمایید.