درباره ارمغان هستي
 

در مجموعه ارمغان هستی سعی می گردد با ارایه خدمات تخصصی بر پایه مبانی علمی و مبتنی بر نیازهای کودکان در سه حوزه رشد جسمانی، شناختی و اجتماعی به ارتقا و رشد توانمندی های کودکان و‌نوجوانان پرداخته شود. ما در این مجموعه تلاش میکنیم در جهت نیل به اهداف و ارتقا سطح کیفی زندگی کودکان و سلامت روان آن ها با رویکردی مبتنی بر آموزش مشارکتی و فعال، کاربردی ، عینی و پیوسته در سنین پایین تر در سال های اولیه طلایی، فرزندان را در داشتن آینده ای روشن همیاری نماییم. در ارمغان هستی ما به دنبال کشف استعدادهای خارق العاده و پرورش نوابغ با یک سیر طبیعی نه با ایجاد فشار روحی بر کودک هستیم. در مرکز بازي و آموزش تخصصي پيش از دبستان ما معتقدیم که بازی ها روش های بسیار مناسبی برای آموزش هستند. با طرح مسائل مختلف به شکل بازی های جذاب و سرگرم کننده، بچه ها تشویق به فکر کردن می شوند. ارمغان هستی دنیای بازی های پر هیاهو و زیبای شاد کودکانه است. در ارمغان هستی آموزش ها بر پایه بازی استوار بوده و فعالیت های فیزیکی ، اجتماعی،حسی و شناختی و ذهنی کودکان را در بر خواهد گرفت. در مركز ارمغان هستی کودک اولین آموزش های لازم و مورد نیاز خود را در خارج از محیط خانه تجربه خواهد نمود. مهارت ها و یادگیری کودکان بر مبنای تجربیات آن ها اتفاق می افتد. لذا با تحربه کردن ضمن ایجاد تجربه های شیرین و شادی آور گام های نخست آموزش را برای آن ها فراهم آورده و برای مدرسه آماده می نماییم. در این مرکز با عنایت به درک نیاز های کودکان تلاش می کنیم تا با ایجاد ارتباط مناسب محیط اطراف در قالب تیمی از برنامه های آموزشی برگرفته از نیازهای اولیه کودکان ، مربیان با تجربه و آگاه، روانشناسان با تجربه و کارامد ، و والدین و تعامل آن ها دانش کودکان در قالب را از محیط اطراف را افزایش دهد. مربیان و پرسنل مهد ارمغان هستی با آگاهی به تکنیک های نوین تربیتی و آموزشی در سطح استاندارد های جهانی با کودکتان اوقات شادی را می کذرانند. مهربانی و ایجاد نوعی رابطه ی عاطفی میان کودک و مربی از شاخصه ها و افتخارات ارمغان هستی محسوب می شود. از نظر علمی سلامت تنها سلامت فیزیکی نیست بلکه مجموعه ای از فاکتورها هستند که سلامت افراد را تأمین می نمایند. از این میان می توان به مجموعه مهارت های فیزیکی ،اجتماعی، نیازهای شخصی اشاره نمود که میتواند رضایت افراد از محیط اطراف خود را فراهم آورد. ما در مهد كودك و پيش دبستان ارمغان هستی تلاش داریم با ایجاد این مهارت ها و آموزش به کودکان زمینه لازم جهت سلامت آنان در آینده تأمین خواهد شد.