تماس با مهد كودك و پيش دبستاني ارمغان هستيآدرس شهرك غرب . بلوار دادمان . خيابان جهاد . كوچه يكم . پلاك ٢ . خانه كودك ارمغان هستي

ایمیل mahd_armaghanehasti@yahoo.com

تلفن

٢٢١٤٦١٨٣

٨٨٠٨٤٧٠٨ / ٨٨٠٩٤٦٤٩

تلفن هماهنگي و مشاوره ثبت نام : ٠٩٣٩٥٠٠٣١٣٢