برنامه آموزش مهدکودک و پیش دبستانی

ما بر آنیم که با آموزش های اولیه هرچند ساده برای موفقیت کودکانمان در آینده و داشتن خانواده ای شاد وسالم آرامش را به ارمغان آوریم.

برنامه های آموزشی و فوق برنامه مهد كودك و پيش دبستان ارمغان هستي

رویکرد مهد کودک ارمغان‌ هستی بهره گیری از روش های آموزشی مدون و حرفه ای در سطح استانداردهای جهانی است. ما معتقدیم که در سایه ی آموزش می توان علاوه بر توسعه ی مهارت های فردی و گروهی، ابعاد شخصیتی کودکان را نیز ارتقا بخشید . بسیاری از نظریات روانشناسی بر این عقیده اند که مواجهه ی کودکان با رویداد های متنوع، تاثیر مستقیمی بر آینده ی ایشان دارد، از این رو در مهد ارمغان هستی کارگاه هایی طراحی شده است که ضریب برخورد کودکان با انواع پدیده های جذاب را افزایش می دهد، و این تجربه ها و روحیاتی را موجب می شود که برای کودکان الهامبخش و پیشبرنده است.

سال های پیش از دبستان ، مرحله شکل گیری شخصیت کودک است. در این سال های طلایی، چنانچه محیط و آموزش غنی باشد ،هوش شکوفا می شود و استعدادها پرورش می یابد.

در مهد کودک و پیش دبستانی ارمغان هستی به دنبال رشد و تحول مهارت های کودکان شما در حوزه ی خلاقیت، مهارت های ارتباطی و شناختی، فعالیت های اجتماعی ، گرایش های عاطفی و پرورش توانایی های جسمی_ حرکتی با رعایت استانداردهای آموزشی می باشیم.

۱) رشد و تحول جسمی_حرکتی در مهدکودک و پیش دبستانی :

رشد و تحول جسمی_حرکتی دارای دو بخش است : رسد جسمی که جنبه کمی دارد شامل رشد اندام های بدن و وزن و قد، رشد و تحول حرکتی که جنبه تحولی دارد و با تغییرات کیفی همراه است شامل حرکت هایی مانند دویدن، پریدن و لی لی کردن. سطوح اساسی رشد و تحول جسمی_حرکتی شامل رشد قد و وزن رشد اندام ها و عضلات بزرگ رشد ،عضلات کوچک رشد. هماهنگی عضلات و اندام ها . رشد حرکت های تعادلی مانند لی لی کردن و پریدن و رشد مهارت های خودیاری است. مهارت های خودیاری عبارت است از توانایی کودکان در انجام دادن کارهای فردی و شخصی که مهم ترین آن ها مهارت غذا خوردن لباس پوشیدن رعایت بهداشت فردی راقبت از بدن کنترل ادرار و مدفوع و مواظبت از وسایل شخصی است.

۲) رشد و تحول شناختی در مهدکودک :

منظور از رشد و تحول شناختی رشد مهارت ها و توانمندی هایی است که به کودک در شناخت و درک محیط پیرامون خود کمک میکند. مهم ترین سطوح رشد و تحول شناختی شامل موارد زیر است: حواس پنج گانه/حافظه/استدلال/ حل مسئله/ تمرکز /درک مفاهیم اساسی

۳) رشد و تحول عاطفی در مهد :

هدف از رشد و تحول عاطفی کودکان کاهش عواطف ناخوشایند و ایجاد تعادل در عواطف است. برای دستیابی به این هدف لازم استکوپکان عواطف یا احساسات خود را بشناسند وبا راه های درست بیان آن ها آشنا شوند تا بتوانند کم کم و متناسب با سن خود به خود کنترلی و مدیریت عواطف برسند. بیان درست عواطف یعنی ابراز آن ها به گونه ای که نه به خود فرد نه به دیگران و نه به اشیأ و محیط زندگی آسیب برسد.

۴) رشد و‌ تحول اجتماعی در مهدکودک :

منظور از رشد و تحول اجتماعی کودکان، جامعه پذیر ی آن هاست. خانواده ، مرکز پیش دبستان، رسانه های جمعی و عوامل دیگری، در هر یک از مراحل رشدی و سنی کودکان، در این جنبه از رشد آن ها نقش دارد.

۵) رشد و تحول کلامی در مهد کودک :

زبان ابزار برقراری ارتباط با دیگران و یادگیری و تفکر است. مهم ترین سطوح رشد و تحول کلامی به شرح زیر است : مهارت های شنیداری شامل گوش دان، تشخیص صداها، تمرکز شنیداری به معنی مدت زمان گوش دادن و درک مطالب از طریق گوش دادن ( درک کلمات ، جملات ، داستان و....) مهارت بیانی شامل دایره لغات ، یعنی تعداد کلماتی که کودک بیان میکند،تلفظدرست صداها، جمله سازی، گفت و گو با دیگران ، بیان مطالب ، تصویر خوانی، روانی کلام ، تعریف قصه های شنیده شده، شعرخوانی و داستان سازی به صورت فردی و گروهی.

۶) رشد و تحول خلاقیت مهدکودک :

خلاقیت یعنی ایجاد و به کارگیری افکار و آثار جدید. از حدود ۲ سالگی که توانایی تجسم ، یعنی تصور اشیا در نبود آن ها در کودک شکل می گیرد، مهارت های خلاقیتی نیز در کودکان مشاهده می شود.