مهدكودك و پيش دبستاني ارمغان هستي

مهد کودک و پیش دبستانی شهرک غرب

برای به اوج رسیدن، چراغی خواهیم بود تا کودکانمان راه پروازشان را پیدا کنند
 
 
 
به کودکان بیاموزیم چگونه فکر کنند نه اینکه به چه فکر کنند.
........................................................................

اهداف مهدکودک و پیش دبستانی

پرورش خلاقیت و شکوفایی استعدادهای فردی کودکان در ابعاد مختلف

کمک به رشد و تعالی اجتماعی کودک

توسعه توانایی های کودکان در بیان اندیشه و بروز احساسات و عواطف

ارتقای سلامت زیستی و روانی کودکان

کمک به مادران و پدران جهت پرورش درست کودکان و ایجاد ارتباط موثر دو جانبه بین کودک و والدین